Welcome to SEOTOP5 Blog

Tuesday, 26 March 2013

Tỷ lệ vàng khi xây dựng Link buildingĐặt anchor text tránh bị phạt SEO quá đà hay penguin, cần đa dạng hóa các anchor text, tỷ lệ hợp lý sau:
  • 20% là anchor text chính xác keyword cần SEO ( Ví dụ: seo top 5 , tiep thi lien ket )
  • 25% là long tail keyword liên quan đến lĩnh vực và xoay quanh từ khóa (Ví dụ: khoa hoc seo copywriting )
  • 35% là địa chỉ website và thương hiệu làm anchor text ( Ví dụ: http://tiepthilienketblog.blogspot.com…hay liên kết đầy đủ làm anchor text http://tiepthilienketblog.blogspot.com/p/dich-vu-tang-like-facebook.html)
  • 20% là các từ chung chung, Ví dụ: tại đây, giới thiệu,tham khảo thêm, đọc tiếp,…)
Đặt các backlink với anchor đa dạng theo tỷ lệ trên để tạo nên chiến dịch xây dựng backlink tự nhiên.


For Further Reading,
 

SEO là gì?